Уведомление за поверителност

 • Начало
 • Уведомление за поверителност

Кои сме ние?

Ние от Бейби Бокс ЕООД сме сериозно ангажирани със сигурността на личните данни и правата, с които всички клиенти и ползватели на www.babybox.bg (Субекти на лични данни),  разполагат по силата на Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Бейби Бокс ЕООД, с ЕИК 204550278, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен ул. Петър Делян 5, е администратор на лични данни, които ползвателите на платформа за електронна търговия предоставят.

Какви лични данни събираме за Вас?

Всички ползватели на платформата за електронна търговия www.babybox.bg, които желаят да се регистрират, предоставят посочен от тях e-mail адрес. След това, допълнителни лични данни се съдържат в секция „Моят профил“. В тази секция всеки регистриран потребител по собствено желание, без каквато и да е форма на принуда, може да предостави следните лични данни:

 • Име и фамилия;
 • Адрес за доставка;
 • Адрес за фактура;

Освен горепосочените, ние използваме Google Tag Manager и Google Analytics. Google Inc. се явява обработващ на Ваши лични данни – данни за геолокацията. Уверяваме Ви, че ние използваме функцията IP анонимизация, която скрива последните цифри от Вашия IP адрес – преди още данните за геолокацията да бъдат обработени и съхранени. Може да прочетете Декларацията за поверителност на Google тук: https://policies.google.com/privacy?hl=bg

Как и защо обработваме Вашите лични данни?

Ние обработваме (чрез съхраняване, достъпване и преглед) Вашите лични данни за целите на:

 • Сключване на договор за продажба от разстояние;
 • Администриране на Вашите поръчки;
 • Доставка на Вашите поръчки;
 • Персонализиране на използването на сайта;
 • Статистически цели, обосновани на нашия легитимен интерес.

Личните Ви данни се достъпват от съвсем ограничен кръг служители, които ги използват само и единствено за горепосочените цели и в изпълнение на служебните си задължения. Личните Ви данни се съхраняват на електронен носител, като сме въвели редица технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни: SSL сертификат (Secure Socket Layer е протокол, който осигурява криптиране на връзката между електронната ни платформа и браузъра (Субектите на лични данни). Предаваната през такава връзка информация е защитена от неоторизиран достъп и прихващане), сложни пароли с честа промяна, техническа поддръжка от надеждна и авторитетна компания, преминаване на обучение по защита на личните данни, спазване на установени добри практики и др.

На какво основание обработваме Вашите лични данни?

Ние обработваме Вашите лични данни на основание чл. 6, пар. 1, б. б) от Общия регламент за защита на личните данни, а именно: обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор

С кого споделяме Вашите лични данни?

Вашите лични данни могат да бъдат споделени със следните получатели:

 • Google Inc. (за статистически цели и индивидуализиране на съдържанието)
 • КлаудКарт ООД, с ЕИК: 202891918 (за целите на предоставяне на техническа поддръжка на babybox.bg)
 • С куриерски компании (за целите на доставка на поръчаните от ползвателите стоки)

Договорните отношения с горепосочените дружества гарантират ограничаване на целите до посочените по-горе. Горепосочените обработващи лични данни са поели ангажимент за осигуряване на необходимото ниво на защита на личните данни.

Какви права имате във връзка с Вашите лични данни?

Субектите на лични данни имат редица права, като напр.: право на достъп, право на коригиране, право да бъдат забравени, право да поискат ограничаване на обработването, право на преносимост, право на възражение срещу директния маркетинг, както и право на жалба до Комисията по защита на личните данни.

Ако имате нужда от допълнително разясняване, или пък искате да упражните някое от своите права, моля пишете на info@babybox.bg, или позвънете на тел. +359 896 62 60 70.